Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Narnia.com.pl po przeprowadzce

Narnia.com.pl po przeprowadzce 7 lata 8 miesiąc temu #818

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Cz??? z Was zapewne zauwa?y?a po dzisiejszej nocy, ?e co? jest inaczej, pozostali którzy tego nie odczuli mog? si? nazywa? szcz??liwcami, aczkolwiek do?o?y?em wszelkich stara? by wi?cej by?o ty drugich, a wi?c:


Co mia?o miejsce dzi? w nocy?

Po pó?nocy na dotychczasowym forum wstrzyma?em mo?liwo?? rejestracji i pisania, by?o to konieczne, aby p?ynnie i bez ?adnych strat dokona? przeniesienia strony i bazy danych na nowy serwer. Po zako?czeniu przenoszenia i potwierdzeniu, ?e w nowym miejscu wszystko pracuje poprawnie, zablokowa?em ca?kowicie forum na starym serwerze pozostawiaj?c tam skrócon? informacje co nale?y zrobi? je?eli mimo wszystko si? ono jeszcze komu? wy?wietli.

Dlaczego przeniesiono forum?

Ze zmian? miejsca hostingowego nosi?em si? w zasadzie od samego pocz?tku, g?ównymi powodami rezygnacji z dotychczasowego hostingu by?y:

- strona mia?a czasem bardzo odczuwalne opó?nienia w ?adowaniu

- zauwa?y?em ?e cz?sto jaka? podstrona zamiast za?adowa? si? poprawnie pokazuje si? w "strz?pach" na bia?ym tle

- dra?ni? mnie baner reklamowy narzucony nam przez serwer :)

to najwa?niejsze z powodów, na nowym serwerze spodziewam si? szybszego, bezb??dnego (a przynajmniej w mniejszym stopniu) dzia?ania bez jakichkolwiek reklam.

Zmiany w adresach internetowych

Dokona?em równie? ma?ej zmiany w adresach, s? one teraz przygotowane do przyj?cia portalu jako strony g?ównej, w efekcie czego:
narnia.com.pl
jest g?ównym adresem strony, pod którym docelowo b?dzie, si? otwiera? portal (do tego czasu jeszcze wskazywa? b?dzie na forum)
forum.narnia.com.pl
oficjalny podstawowy adres forum

narnia.mywebcommunity.org
oraz forumnarnia.mywebcommunity.org
s? to tymczasowe adresy awaryjne (nie u?ywamy ich, chyba ?e strona inaczej si? nie otwiera)


Czy ta zmiana mo?e powodowa? jakie? problemy?

Niestety mimo najlepszych ch?ci przeniesienie strony w inne miejsce, a co za tym idzie przekierowanie domeny na to nowe miejsce sprawia, ?e u osób cz?sto odwiedzaj?cych dan? stron? komputer, a konkretnie przegl?darka internetowa "zapami?tuj?" gdzie ta strona si? znajduje i mimo i? adres wskazuje nowe miejsce, taka przegl?darka stara si? pobra? stron? ze starego.

Jak temu zaradzi??

Najlepszym rozwi?zaniem jest wyczyszczenie pami?ci podr?cznej przegl?darki, instrukcj? jak to zrobi? w najpopularniejszych przegl?darkach znajdziecie w pliku doc do??czonym do tego postu.

Je?eli wszystko zawiedzie?

Je?eli mimo wszystko nadal nie wy?wietla si? strona poprawnie, mog? jedynie zapewni? ?e te problemy s? tylko tymczasowe, i z regu?y mijaj? w ko?cu same, do tego czasu mo?na spokojnie korzysta? z adresów awaryjnych tj. forumnarnia.mywebcommunity.org


Zapraszam do dyskusji, wszelkie pytania, problemy i spostrze?enia mile widziane.

PS. Prosz? o napisanie komu si? wy?wietli?a strona informuj?ca o zablokowaniu Forum i adresie awaryjnym, a komu np. bia?a strona z napisem "Strona nie istnieje"


Poradnik czyszczenia pami?ci podr?cznej w przegladarkach internetowych
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.

7 lata 8 miesiąc temu #819

 • Edmund Pevensie
 • Edmund Pevensie Avatar
 • Offline
 • Lord Narnijski
 • Posty: 459
 • Oklaski: 0
Wprowadzam nazw? narnia.com.pl, a i tak wy?wietla si? adres podstawowy (forumnarnia.mywebcommunity.org). Czy takie jest przekierowanie domeny?

Wszystko dzia?a ?licznie i bez zarzutu.
Lubię, kiedy się wiją.
Temat został zablokowany.

7 lata 8 miesiąc temu #820

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
To oznacza ?e u Ciebie jest wszystko w idealnym porz?dku. Mimo wej?cia przez narnia.com.pl lub forum.narnia.com.pl adres forumnarnia.mywebcommunity.org pojawia si? pó?niej w pasku adresowym dlatego, ?e tak jest teraz skonfigurowane forum, taka chwilowa konfiguracja zapewnia ?e osobom maj?cym problemy z nowym kierunkiem domeny strona b?dzie dzia?a? poprawnie, nie ma to najmniejszego wp?ywu na pozosta?ych. Najprawdopodobniej za kilka dni zmieni? to na narnia.com.pl, jednak teraz musz? zachowa? cho?by minimalny okres przej?ciowy.
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.

7 lata 8 miesiąc temu #821

 • Sweeney Todd
 • Sweeney Todd Avatar
 • Offline
 • Rycerz Narnijski
 • Posty: 132
 • Oklaski: 0
Ju? si? ba?em, bo u mnie strona dzisiaj ca?y czas gas?a i otwiera?a si? od nowa w przegl?darce. Ale teraz ju? wszystko okay :)
We all deserve to die. Even you Mrs Lovett even I.
Temat został zablokowany.

7 lata 8 miesiąc temu #823

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
Ja te? mia?em stracha bo ca?y dzie? wyskakiwa?o mi takie bia?e okienko z tekstem: oj! ten lin wygl?da na uszkodzony i pod tym sugestie co trza zrobi?. W ko?cu to znalaz?em gdy zdecydowa?em si? jednak skorzysta? z której? z sugestii ^^.

Tak poza tym to dobrze, ze wprowadzono te zmiany gdy? powy?sze powody owych zmian by?y do?? odczuwalne. Teraz jest ?wietnie <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: --> .
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Temat został zablokowany.

7 lata 8 miesiąc temu #829

 • Atim
 • Atim Avatar
 • Offline
 • Lord Kanclerz
 • Posty: 253
 • Oklaski: 0
U mnie po wybraniu z zak?adek adresu wskoczy?o prawie od razu [i:31pq1emg]forumnarnia.mywebcommunity.org[/i:31pq1emg]
[color=green:3e0n5kg2]A.[/color:3e0n5kg2]
Temat został zablokowany.

7 lata 8 miesiąc temu #878

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Zainteresowanych pracami, a na razie w?a?ciwie tylko wygl?dem przysz?ego portalu zapraszam pod ten adres:
[color=orange:1h4undfg][url=http&#58;//narnia&#46;com&#46;pl/index1&#46;php:1h4undfg]http://narnia.com.pl/index1.php[/url:1h4undfg] [/color:1h4undfg]

Uwaga - tam zasadniczo od strony technicznej nic jeszcze nie dzia?a (no mo?e oprócz linku do forum w górnym prawym rogu <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: --> ) wygl?d jest gotowy powiedzmy w 90%, nie bior? pod uwag? uk?adu i zawarto?ci menu a jedynie grafike.
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.

7 lata 8 miesiąc temu #911

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Nie wytrzyma?em i pu?ci?em stron? w obieg <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: --> wi?c adres z poprzedniego postu mo?na uzna? za nieaktualny, portal jest jak ju? pewnie dawno zauwa?yli?cie na frontowym wej?ciu na stron?. Nie ukrywam jak ju? gdzie? kiedy? pisa?em, ?e chc? z narniafans.com i narniaweb.com wycisn?? co najlepsze, posi?kuj?c si? archiwum narnia.com.pl z przed 5 lat. Puki co testuj? na ?ywca i jak mi co wyjdzie to publikuj?, ale zaznaczam jeszcze troch? zejdzie. Dopracowaniem szczegó?ów, artyku?ów itp. zajmiemy si? jak sko?cz? okre?la? ramy i uporz?dkuj? bajzel w mojej g?owie co gdzie i jak ma funkcjonowa? wtedy przyda si? kilka r?k na dopieszczenie <!-- s;-) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=";-)" title="" /><!-- s;-) --> Wszelkie uwagi ju? teraz mile widziane <!-- s:-P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":-P" title="" /><!-- s:-P -->
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.

7 lata 8 miesiąc temu #913

 • Edmund Pevensie
 • Edmund Pevensie Avatar
 • Offline
 • Lord Narnijski
 • Posty: 459
 • Oklaski: 0
Ju? jaki? czas temu mia?em powiedzie?: ?wietne <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: --> Strasznie mi si? podoba i to oczekiwanie na nowe artyku?y, które pokazuj? si? na dniach. ?adna szata graficzna. ?ycz? weny!
Lubię, kiedy się wiją.
Temat został zablokowany.

7 lata 8 miesiąc temu #969

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Mam pytanie, czy kto? z Was ma lub mia? kiedykolwiek do czynienia z jooml?, mambo albo ostatecznie jakimkolwiek innym cms'em i czuje ?e mo?e mie? polot redaktorski <!-- s:-P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":-P" title="" /><!-- s:-P --> ?
Pytam o to poniewa? sam nie wyrobie, jest tego od czorta do zrobienia. Dodatkowo mam pisemn? zgod? narniafans.com i narniaweb.com na t?umaczenie i wykorzystanie wszystkiego co si? u nich znajduje w??cznie z newsami. Samo t?umaczenie wywiadu na 3 strony jest wyczerpujace, a gdzie tam reszta strony.
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.

7 lata 8 miesiąc temu #970

 • Edmund Pevensie
 • Edmund Pevensie Avatar
 • Offline
 • Lord Narnijski
 • Posty: 459
 • Oklaski: 0
Ja mia?em do czynienia z eXtreme fusion. Je?li joomla jest cho? troch? podobna, my?l?, ?e da?bym rad?. Nie wiem, czy móg?bym t?umaczy? 3 stronicowe teksty, ale mniejsze z ca?? pewno?ci?, a i newsy i w?asne teksty nie by?yby dla mnie problemem.
Lubię, kiedy się wiją.
Temat został zablokowany.

7 lata 8 miesiąc temu #1146

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Nie s?dzi?em, ?e po mniej ni? miesi?cu przyjdzie mi to robi? po raz kolejny... po awarii, o której ju? pisa? nie b?d?, zmienili?my pobyt tym razem na az.pl czyli miejsce gdzie jest od niemal roku zarejestrowana domena. Do?o?y?em wszelkich stara? i próbuj?c przewidzie? ka?dy mo?liwy scenariusz zrobi?em jak na razie wszystko co mog?em ?eby ten organizm funkcjonowa? tak jak go zaprojektowano. Wybaczcie, jestem nieco zm?czony i jest 4 rano wi?c powiem tylko ?eby natychmiast zg?asza? tutaj ka?dy problem zw?aszcza dotycz?cy logowania!

Zasadniczo sesja, czyli stan od zalogowania do wylogowania trwa tak d?ugo jak d?ugo co? na stronie robimy (klikamy w cokolwiek, w trakcie pisania jeste?my dla strony nieaktywni) plus pó?godziny braku aktywno?ci, niemniej jednak je?eli do?wiadczacie nadal sytuacji w której ni z tego ni z owego strona prosi o zalogowanie, mo?na spróbowa? zaznaczy? opcj? autologowanie. Aby to zrobi? nale?y w trakcie logowania postawi? ptaszka w miejscu gdzie pisze "zaloguj mnie automatycznie przy ka?dej wizycie". Dodatkowo nale?y pami?ta?, ?e je?li mamy internet ze zmiennym IP, to czasem, cho? to naprawd? bardzo rzadka sytuacja, mo?e si? zdarzy? ?e IP zmieni si? akurat w trakcie pobytu na stronie i wtedy mimo i? mamy w??czone autologowanie strona poprosi o podanie has?a, to s? tylko i wy??cznie wzgl?dy bezpiecze?stwa.


edit/ scali?em ?eby nie by? pos?dzonym o nabijanie postów :P
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.

6 lata 10 miesiąc temu #3317

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Zamkni?to i przeniesiono do archiwum.
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.
Zasilane przez Forum Kunena