Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Pani w Zielonej Sukni

8 lata 2 miesiąc temu #763

 • darekpionki
 • darekpionki Avatar
 • Offline
 • Rycerz Narnijski
 • Posty: 140
 • Oklaski: 0
Jako? ona mi nie pasuje do Jadis. Sposób my?lenia to jedno, ale upodobania te? by tak momentalnie zmieni?a? (miejsce zamieszkania, metody dzia?ania, nie nazywa si? ,,Królow? Narnii", tylko ,,Królow? Podziemia", ma innych s?ugusów, zmienia sposoby walki i ?rodek transportu itp.) Zastanawiam si?, czy Lewis sam wiedzia? dok?adnie, kim ona jest. Znamy lekko?? pióra Lewisa i jego umieszczanie istot w Narnii bez jakiejkolwiek wcze?niej wypracowanej mitologii (?w. Miko?aj pojawia si? nagle i nie wiadomo sk?d, Tumnus ju? mieszka w Narnii itp.), w przeciwie?stwie do Tolkiena, którego krasnoludowie powstali ze ska?, nie mówi?c ju? o d?ugiej i skomplikowanej historii elfów. Mo?e to jedna z zagadek Lewisa, na któr? nie ma odpowiedzi. Ja osobi?cie sk?ania?bym si? ku temu, ?e Zielona Czarownica jest krewn? Jadis, ale narodzon? kilka pokole? po uwolnieniu Narnii od wiecznej zimy. Mo?e np. córk? jest (ale z kim si? Jadis podj??a za?o?y? rodzin?? Pewnie z jakim? olbrzymem lub d?inem). Mo?e to chodzi o olbrzymy ze SK? Mia?a blisko Zielona do potencjalnego tatusia...
"Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim"
(Prz 26:12, Biblia Tysiąclecia)
<!-- m --><a class="postlink" href="www.czadowatablica.pl/">www.czadowatablica.pl/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink"...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #764

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
Miejsce zamieszkania, ?rodek transportu i s?ugusów musia?a zmieni? z potrzeby. Tytu?? Có? nawet w Narnii nie mieszka?a wi?c to by si? wyklucza?o ale my?l? ?e po jej podbiciu zmieni?a by go.
?wi?ty Miko?aj te? mi w sumie nie daje spa?.
A fauni to akurat by?o w Siostrze?cu powiedziane a Tumnus by? potomkiem tych pierwszych faunów.
<!-- s:-P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":-P" title="" /><!-- s:-P -->
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #765

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Jadis na pewno nie by?a równa zwyk?ym wied?mom, By?a ?wiadkiem powstania Narnii, Kamienny Stó? by? uk?adem miedzy ni? a Aslanem, Stó? zosta? zniszczony, warunki spe?nione, a uk?ad przesta? istnie?. Zak?adaj?c ?e to by?a ona to potrzebowa?a innego wyj?cia. W kwestii analogizmów miedzy nimi obiema, có? obie w kontaktach z lud?mi z naszego ?wiata by?y s?odkie i chcia?y przekona? do siebie, co prawda PwZS niemal?e mia?a ju? wtedy to co by?o jej potrzebne by legitymizowa? wst?pienie na tron Narnii, a mianowicie Riliana. Nie znamy za to szczegó?ów podbicia Narnii przez Jadis przed przybyciem Pevensie'ch.
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #766

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
Pewnie przyby?a z armi? stworzonych przez siebie stworów (patrz minotaury, wilko?aki, wied?my, widma itp.) i pokona?a ówczesnego narnijskiego w?adc? m.in. u?ywaj?c zimowej kl?twy i tarczy przeciw Miko?ajowi. <!-- s:-P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":-P" title="" /><!-- s:-P -->
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #767

 • darekpionki
 • darekpionki Avatar
 • Offline
 • Rycerz Narnijski
 • Posty: 140
 • Oklaski: 0
Mo?emy tylko gdyba? jak dosz?o do tego podbicia. Jadis zapewne tyranizowa?a mieszka?ców pod nieobecno?? Aslana (zawsze z?o zaczyna?o panowa?, gdy go nie by?o). Sprzymierzy?a sobie z?e istoty, a dobre zwierz?ta zwyczajnie si? jej ba?y. Zamra?a?a wszystkich, którzy byli jej niewygodni. Zielona faktycznie postawi?a na chytry plan i zabi?a królow?, a sama porwa?a ksi?cia. My?l?, ?e potem by?aby powtórka z rozrywki i te? tyranizowa?aby. Mia?y obie inne sposoby dzia?ania, ale d??y?y owe sposoby do tego samego. Ja dalej b?d? obstawa? za tym, ?e mog?a ona by? spokrewniona w którym? pokoleniu z Jadis, a nawet postawi?bym na to, ?e by?a córk? Bia?ej Czarownicy . Mo?e taki by? zamys? Lewisa, ?eby t? posta? zostawi? bez historii? Wszak w ba?niach nie mamy rodowodów bohaterów.
"Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim"
(Prz 26:12, Biblia Tysiąclecia)
<!-- m --><a class="postlink" href="www.czadowatablica.pl/">www.czadowatablica.pl/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink"...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #768

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
A mo?e to ja zwyczjnie nie mog? si? pogodzi? z tym niedomówieniem? Jestem zbyt dociekliwy i ciekawski i uwielbiam doszukiwa? si? genezy wszelakich zjawisk. To jest tak po przeczytaniu Uniwersum gdzie prawie wszystko by?o wr?cz przesadnie wyja?nione (oprócz tego tam Toma Bombadila to chyba wszystko).
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #769

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
@Napoleon <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: --> <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: --> <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: -->

We?my jeszcze pod uwag? tak? rzecz: przypuszczamy (moim zdaniem to nie przypuszczenie a fakt) ?e Jadis ostatecznie nie zgin??a w LCiSS, i ?e nie jest Pani? w Zielonej Sukni, a tylko jej matk?, siostr? babk?, kole?ank? z pracy etc. i ?e ta druga jest przedstawicielk? czego? co zacz??a Jadis, to nie potrafi? wyobrazi? sobie ?e Jadis pa?aj?ca totalnie wszechmocn? rz?dz? panowania w Narnii pozwala jakiej? zielonej lafiryndzie zaj?? jej miejsce <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: -->
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #770

 • darekpionki
 • darekpionki Avatar
 • Offline
 • Rycerz Narnijski
 • Posty: 140
 • Oklaski: 0
Napoleonie, na tym w?a?nie polega ta dyskusja, dociekajmy ;) Ja i tak ju? takie teorie wymy?lam, ?e Lewis pewnie tylko by si? u?miecha? z politowaniem do mnie ;) Wiemy tylko, ?e Jadis zapocz?tkowa?a ród czarownic, ale o Zielonej niczego pewnego nie wiemy, poza wygl?dem. Mo?na je tylko na logik? rozpracowywa?. Ja my?l?, ?e Lewis specjalnie lub nie, ale zostawi? wiele niedomówie?. Tom Bombadil by? bardzo tajemniczy, ale Tolkien go pewnie specjalnie takiego zostawi? (jego posta? wype?niaj? wierszyki w 'Przygodach Toma Bombadila')

No i dochodzimy Koriakinie do consensusu ;)
"Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim"
(Prz 26:12, Biblia Tysiąclecia)
<!-- m --><a class="postlink" href="www.czadowatablica.pl/">www.czadowatablica.pl/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink"...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #771

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
darekpionki napisał:
zostawi? wiele niedomówie?

?ebysmy mieli teraz o czym deliberowa? :)
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #772

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
@Koriakin <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: --> <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: --> <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: -->

Zielona lafirynada dobre...
ale je?li odrzucimy tez? reinkarnacji to w sumie nie mo?e jej zatrzyma? bo i jak b?d?c wkurzaj?cym kawa?kiem lodu <!-- s:-P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":-P" title="" /><!-- s:-P -->
ale ja przy tej tezie zostaj? wi?c uto?samiam jej ca?y czas
gdy? siostra, babka lub matka Jadis musia?aby przyby? z Charnu a nie bardzo wiem jak
córka te? mi nie pasuje gdy? w Narnii nie by?o innych d?ino-olbrzymów z którymi mog?aby Jadis córk? sp?odzi?
kole?anka z pracy sk?d mia?aby si? wzi???? przecie? Jadis sama by raczej nie da?a jakiej? podrz?dnej wied?mie takiej mocy. nawet ona nie jest tak g?upia :)
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #773

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
NapoleonAwatar napisał:
Jadis sama by raczej nie da?a jakiej? podrz?dnej wied?mie takiej mocy.

Otó? to, jej przewrotno?? nie pozwala?a by da? takiej w?adzy nawet w?asnemu dziecku.
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #774

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
Na jej miejscu (nie ?ebym chcia? na nim by?) ja te? nie da?bym nikomu takiej mocy (chyba ?e by?bym ?miertelny i potrzebowa?bym dziedzica jak Miraz)

Darku w pe?ni to rozumiem nie chc? tylko ?eby wybuch?a wojna w obozach: reinkarnacja i rodzina <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: -->
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #775

 • darekpionki
 • darekpionki Avatar
 • Offline
 • Rycerz Narnijski
 • Posty: 140
 • Oklaski: 0
Moja teoria to by?a taka, ?e Jadis zaplanowa?a sobie córeczk? z jakim? olbrzymem. Jako mieszanka olbrzyma i d?ina mog?a sobie wybra? ras?. Taka krzy?óweczka genetyczna (tylko czy by z tego olbrzym nie wyszed??) Bia?a zapocz?tkowa?a ród (czyli jakie? wi?zi pokrewie?stwa). Ja powoli ju? wymi?kam w tych dociekaniach ;) ?ebym si? nie zap?tli? w tych dociekaniach...ta, a potem fa?szywa wizja ?wiata xDD
"Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim"
(Prz 26:12, Biblia Tysiąclecia)
<!-- m --><a class="postlink" href="www.czadowatablica.pl/">www.czadowatablica.pl/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink"...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #776

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
lepsza fa?szywa ni? ?adna
wi?cej z olbrzyma? w?tpi? gdy? to Jadis kierowa?a by tym pocz?ciem i przewa?y?a by szal? d?inowej krwi nad olbrzymi? swoj? magi?
ale to t?umaczy?o by jej za?y?o?? z olbrzymami z Harfangu (przy okazji czy Harfang by? stolic? Etinsmooru czy takim pa?stwem-miastem enklaw? na terenach dzikich olbrzymów z Etinsmooru?)
ale to tylko dociekania i gdybanie. ja ca?y czas obstaje ze swoj? tez?.
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 2 miesiąc temu #784

 • Edmund Pevensie
 • Edmund Pevensie Avatar
 • Offline
 • Lord Narnijski
 • Posty: 459
 • Oklaski: 0
A wiecie co, tak mi przysz?o do g?owy. I Pani w Zielonej Sukni i Jadis mia?y preferencje co do koloru: Jadis bia?y, Pani zielony. I Jadis i Pani w Zielonej Sukni uwiod?y (niezale?nie czy wdzi?kami czy czekoladkami) m?odzie?ców, by wykorzysta? ich do swoich celów.

To mi da?o do my?lenia <!-- s:-P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":-P" title="" /><!-- s:-P -->
Lubię, kiedy się wiją.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Zasilane przez Forum Kunena